Værdigrundlag

Bofællesskabet Græsmarken har fra første færd været et meget konkret projekt, og det tog således ikke sit udgangspunkt i kunstfærdige visioner og komplicerede værdigrundlag, men derimod i 3 grundlæggende kriterier, som var ligeså konkrete som de var ligetil:

  1. Boligerne skulle være et økonomisk bæredygtigt alternativ for børnefamilier.

  2. Bofællesskabet skulle kombinere individuelle boliger med et stærkt fællesskab og fælles aktiviteter centreret omkring et fælleshus.

  3. Boligerne skulle være miljømæssigt forsvarlige og en væsentlig del af energien skulle komme fra en kombination af solenergi og varmepumper.

Vores udgangspunkt har gennem hele processen været det samme: Vi er 25 familier, som alle abonnerer på ideen om et stærkt fællesskab. Vi ønsker at få det til at fungere. Og derfor bestræber vi os på ikke at lade vores fællesskab definere af regler, men af vores fælles intention. Og det fungerer.