Historie

Ideen til Bofællesskabet Græsmarken spirede i 2004, da fem familier besluttede at forfølge drømmen om at bo sammen. Boligpriserne i København var høje, og drømmen om mere idylliske omgivelser og et tættere naboskab nærede tanken om et bofællesskab.

Da projektet så sin begyndelse, var fem familier reduceret til tre, og under navnet "Byggeforeningen Kyoto" (med henvisning til Kyoto-protokollen) gik jagten på en velegnet grund og de rigtige huse gik nu ind.

I 2005 bød initiativtagerne på en attraktiv grund i Trekroner ved Roskilde. Et af grundkriterierne for det vordende bofællesskab var, at projektet skulle være økonomisk opnåeligt for børnefamilier, og da grunden ved Roskilde endte med at blive endog meget dyr, mistede vi den – til et andet bofællesskab.

Men ganske få dage senere tilsmilede lykken projektet, da Græsmarken kom i udbud. Parcellen blev vores i december 2006, og dermed tog vi et stort skridt nærmere en virkeliggørelse af vores drøm.


Det var vores mål at skabe et tættere naboskab end et almindeligt villakvarter kan tilbyde, men samtidig har det hele tiden ligget os på sinde, at hver familie selv kan vælge, hvor meget man deltager – og hvornår man bare vil være sig selv.
– Klaus Jensen
Initiativtager

På dette tidspunkt var der kun to familier tilbage i projektet, men i løbet af første halvdel af 2007 kom medlemmer til, og i sommeren 2007 blev entreprisekontrakten underskrevet, og byggeriet tog sin begyndelse.

Sidste medlem kom til, mens første hus blev opført, og i august 2008 flyttede sidste familie ind. Dermed var bofællesskabet Græsmarken en realitet.

De miljømæssige hensyn, der i projektets begyndelse gav byggeforeningen Kyoto sit navn, spiller stadig en stor rolle i vores hverdag, men i forbindelse med etableringen som grundejerforening i 2012 skiftede bofællesskabet navn til det "Bofællesskabet Græsmarken".

2004: Ideen til projektet fødes
2005: Vi kigger på adskillige egnede grunde
2005: Vi byder på en grund i Trekroner ved Roskilde
2006: Vi køber Græsmarken
2007: Byggeriet påbegyndes
2008: I August flytter sidste familie ind
2009: Fælleshuset færdiggøres
2012: Bofællesskabet skifter navn til Bofællesskabet Græsmarken